AaF

I am AaF and I’d like to better your world. Why should you surround yourself with just any object? You’re worth more than that. Wouldn’t you like the best and most beautiful environment to live and work in? I really would like to surround you with art. With objects that aren’t only beautiful to look at but are also very useful. Furniture that fills your room with sunshine. With light and happiness. With a wink and a smile. Unique furniture in a small issue that not only makes your world more practical to live in but makes you, like myself, feel good. Ik ben AaF en ik wil graag uw wereld verbeteren. Waarom zou u uzelf omringen met zo maar objecten? Wilt u ook niet in de mooiste en beste omgeving werken en leven? Ik zou u graag willen omringen met kunst. Met objecten die niet alleen mooi zijn om naar te kijken maar die ook bruikbaar zijn. Meubelen die uw ruimte vullen met zonneschijn. Met licht en vreugde. Met een knipoog en een glimlach. Unieke meubelen in een kleine oplage die uw wereld niet alleen practisch maken om in te leven maar u, net als mij, elke dag weer een goed gevoel geven.